Σάββατο , 20/07/2024

Ανατροπές, Αλλαγές, Καινοτομίες με την Μεταβίβαση του Ουρανού στον Ταύρο από τις 16 Μαΐου

Γράφει η:

Ευαγγελία ( Λιλίκα)  Αθανασοπούλου

Αστρολόγος-Εναλλακτική Θεραπεύτρια

E-mail: eueuta@gmail.com

Facebook: Evangelia  Athanassopoulou

 Στις 16 Μαίου 2018  θα συντελεστεί ένα σημαντικό αστρολογικό γεγονός που είναι η διαμετακόμιση του Ουρανού από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο του Ταύρου και έτσι αναμένουμε πολλές και χαρακτηριστικές αλλαγές στα προσωπικά αλλά και στα παγκόσμια δρώμενα του πλανήτη!

Θα είναι σίγουρα μια εποχή ενθουσιασμού αλλά και απρόβλεπτων καταστάσεων.Το φυσικό μας περιβάλλον καθώς και οι κοινωνικές μας δομές θα λάβουν νέες μορφές και κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε περισσότερες φυσικές καταστροφές.

Προβλέπεται ότι σεισμοί, ηφαίστεια, παλιρροιακά κύματα μπορεί να συμβούν σε αρκετές περιοχές της γης. Τα επόμενα χρόνια θα γίνει επίσης αναγκαίο να τεθούν καινούργια μέτρα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Σίγουρα η προσοχή από τον προσωπικό εφησυχασμό θα μετακομίσει στο συλλογικό πνεύμα. Αυτές οι ενέργειες επομένως του Ουρανού δίνουν μια προθυμία και μια γενναιότητα να αρχίσουμε να πιστεύουμε σε έννοιες με πιο αλτρουιστική τοποθέτηση. Οπότε, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη επιλογή παρά να βρούμε νέους τρόπους ζωής.

Αυτό που κάνουμε έως τώρα πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση και να υιοθετήσουμε κάτι νέο. Ο Ουρανός θέλει να αποσυναρμολογήσει το σπίτι και να το χτίσει ξανά – αλλά καλύτερα.

Τα θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα, την κατανάλωση τοπικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αναγεννητική γεωργία και άλλες οικολογικά συνειδητές δραστηριότητες θα προωθήσουν γρήγορα την πρόοδό μας. Ο Ουρανός κάνει πιο απτά τα πράγματα και τα προωθεί για το σύνολο.

Μπορούμε να περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώθηση για οικολογικά συνειδητές δραστηριότητες και τρόπους ζωής καθώς η ενέργειά του θα διαπερνά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Έχουμε δει τη μαζική διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την περίοδο του Ουρανού στην Κριό. Στη συνέχεια, θα δούμε μια μάχη για το σώμα μας και βασικές ανάγκες όπως το φαγητό και το περιβάλλον.

Κατανόηση του Ουρανού

Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης που ρυθμίζει την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τα ανθρωπιστικά επιτεύγματα μέσω της διαδικασίας διαταραχής και αποσυναρμολόγησης.

Το ζώδιο που συνδέεται με τον Ουρανό είναι ο Υδροχόος, ο οποίος κυβερνάει το 11ο σπίτι της παγκόσμιας συνείδησης. Αυτό είναι το ανθρώπινο στοιχείο που ξεπερνά τα παλιά μοτίβα και αναγκάζει την ανάπτυξη στη συλλογική σκέψη, όλα με την ευαισθητοποίηση και τη δράση.

Είναι το πλανητικό στοιχείο ανατροπής. Ο Ουρανός φέρνει επαναστάσεις που αποσκοπούν σε καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες και μπορεί να πρέπει να γεννηθούν από το χάος. Το χάος φυσικά εμπνέει την Τάξη.

Με αυτή τη διαμετακόμιση που επηρεάζει τις παγκόσμιες μάζες, δεν θα πρέπει βεβαίως ν’ αγνοήσουμε την αντανάκλαση αυτής της ενέργειας στα προσωπικά μας βιώματα.

Ο Ουρανός αντιπροσωπεύει αυτό που οδηγεί την παγκόσμια ριζοσπαστική δράση μέσω του ατόμου για να γίνει έτσι και μια διαφορετική αρχή και πάνω στην προσωπική μας ζωή. Κάτω από τη επιρροή του θ’ ακουστεί η φωνή του λαού, οι κανόνες για τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες και οι προκλήσεις της καταπίεσης ανεξάρτητα από το κόστος.

Κατανόηση του Ταύρου

Ο Ταύρος είναι το ζώδιο που εκφράζει τη σχέση μας με τον φυσικό κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει τα σώματά μας, τη γη, τα ζώα, τα τρόφιμα, τους πόρους, τα χρήματα και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουμε αξία σε αυτά τα πράγματα.

Αυτό που πληρώνουμε για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες ανήκει στον Ταύρο και στο 2ο σπίτι του προσωπικού ωροσκοπίου. Ο κυβερνήτης του Ταύρου τώρα ο πλανήτης Αφροδίτη ενδιαφέρεται επίσης για τις φυσικές πολυτέλειες και τις αισθήσεις που βιώνουμε στο φυσικό επίπεδο.

Το φαγητό, το καταφύγιο και το νερό είναι όλα τα πράγματα που βγάζουμε από τη γη. Δεδομένου ότι ο Ταύρος κυβερνά επίσης το στάδιο της ανάπτυξης, δείχνει την εξάρτησή μας από τις δυνάμεις που μας δίνουν τη ζωή. Είμαστε εξαρτημένοι από τους πόρους που συλλέγουμε και είμαστε ευάλωτοι όταν δεν τους προστατεύουμε επαρκώς.

Περιβαλλοντισμός

Ο Ουρανός που πηγαίνει στον Ταύρο στρέφει τη δημόσια προσοχή στο πώς πρέπει να εξασφαλίσουμε τους φυσικούς μας πόρους. Η συνεχιζόμενη βλάβη που προκαλείται στα οικοσυστήματα θα επιβάλλει περισσότερους περιβαλλοντικούς νόμους και πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Ομοίως, η εναλλακτική ενέργεια θα αποτελέσει ένα θέμα τάσης καθώς επιδιώκουμε να ανακουφίσουμε την πίεση στη γη. Ο ουρανός μοιράζεται το ζώδιο του Υδροχόου παραδοσιακά με τον Κρόνο και ο Ουρανός κάνει επί του παρόντος μια τριγωνική σχέση με τη διέλευσή του. Αυτό είναι σημαντικό επειδή συγκεντρώνει νέες επιστημονικές τεχνολογίες (ουράνιο) με αρχαία σοφία (Κρόνος).

Πρέπει να στραφούμε ξανά και ν’ αφουκραστούμε με προσοχή τη γνώση αυτόχθονων πολιτισμών για να κατανοήσουμε καλύτερα τα φυσικά πρότυπα της γης.Από αυτές τις κουλτούρες θα αντλήσουμε πολλές λύσεις στα σημερινά οικολογικά προβλήματα του πλανήτη.

Η φύση κάνει μια όμορφη δουλειά να δημιουργεί ολόκληρα συστήματα που δεν αφήνουν κανένα απόβλητο. Με τη μελέτη της βιομιμητικής, της permaculture και των αυτόχθονων διδασκαλιών θα μάθουμε να κατανοούμε τη γη. Οι λύσεις που θα έρθουν τώρα στο προσκήνιο θα χρησιμεύσουν ως το νέο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν οι μελλοντικές γενιές.

Ο Ουρανός μας δίνει την ευκαιρία να αναλάβουμε άμεση δράση ως άτομα για την προστασία της γης μας. Ο Ταύρος το σημάδι της αφθονίας, της φύσης και της βιοποικιλότητας θα ανοίξει τα μάτια των μαζών σε αυτά τα ζητήματα.

Η υγεία των οικοσυστημάτων εξαρτάται από την ύπαρξη ποικιλίας φυτικών ποικιλιών και φυλών ζώων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η βιοποικιλότητα θα πρέπει επίσης να αυξηθεί στις αστικές περιοχές και τις γειτονιές. Επιπλέον, θα μπορούσαμε επίσης να δούμε πιο επιθετική προώθηση της γενετικά ενισχυμένης τροφής και αποστείρωσης σπόρων.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των ποικιλιών σπόρων θα φτάσουν και στο προσκήνιο. Πόσο κατάλληλο! πνευματικά (Ουρανός) δικαιώματα ιδιοκτησίας (Ταύρος).

Τοπική επισιτιστική ασφάλεια

Ο Ουρανός εγγυάται σχεδόν έκπληξεις σε γεγονότα και καταστροφές. Στο ζώδιο του Ταύρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικολογικές καταστροφές όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες κλπ.

Αυτές οι συνθήκες θα καθιστούσαν προφανώς δυσχερή την ανάπτυξη καλλιεργειών. Θα μπορούσαμε να δούμε την κατάρρευση των αγροτικών συστημάτων που υπήρχαν σε ασταθή θεμέλια.

Ένα σύστημα μη βιώσιμης γεωργίας βασισμένης σε μονοκαλλιέργειες. Η οικοδόμηση ενός νέου γεωργικού συστήματος που θα εκτιμήσει τη βιοποικιλότητα θα είναι ζωτικής σημασίας και για την αποκατάσταση των πληθυσμών επικονίασης.

Καθώς θα σκεφτόμαστε πιο οικολογικά, θα δούμε γιατί η εξασφάλιση τοπικών πηγών τροφίμων είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να προστατεύσουμε τα τρόφιμά μας. Τα τοπικά συστήματα διατροφής θα αποτελέσουν σημαντική λύση για την οικοδόμηση νέων δομών για την επιστροφή του ελέγχου στους αγρότες και τους καταναλωτές.

Αν λάβουμε μέρος στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, περιορίζουμε την εξουσία σε εκείνους που αποφασίζουν για μας. Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή φυσικών καταστροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, θα προκύψει έμφαση στη γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα.

Ολόκληρες κοινότητες ανθρώπων σε γειτονιές, περιοχές και πόλεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να τροφοδοτήσουν τις τοπικές οικογένειες. Ο Ουρανός φέρνει μια επανάσταση για να φροντίσει καλύτερα τη γη και να δημιουργήσει την ανθεκτικότητα των τροφίμων στους κοινωνικούς μας κύκλους. Η ανταπόκριση στις επερχόμενες κρίσεις με την ετοιμότητα θα καθορίσει τον καλύτερο τρόπο να προστατευθούμε από το απροσδόκητο.

 Διατροφή & Υγεία

Στην ιδανική περίπτωση, οι μελλοντικές καινοτομίες θα ελπίζουν ότι θα κάνουν πιο υγιεινό φαγητό πιο προσιτό στον μέσο άνθρωπο. Ο Ουρανός μπορεί να θεωρηθεί ως αρχέτυπο του Robin Hood που καταστρέφει αξιόλογες δομές για να επιστρέψει την εξουσία στον λαό.

Μπορεί η βιολογική τροφή από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να γίνει πιο προσιτή σε όλους. Στις δυτικές χώρες οι μεγάλοι πληθυσμοί τρέφονται με χαμηλού κόστους, χαμηλής αξίας τρόφιμα.

Η συλλογική συνείδηση ενδέχεται ν’ αναπτυχθεί περισσότερο, συνειδητοποιώντας την πραγματικότητα των μαζικών απορριμάτων τροφών και έτσι θ’ αρχίσουμε ν’ αποκτούμε μεγαλύτερη ευαισθησία στην πραγματική αξία των τροφίμων.

Θ’ αρχίσει να γίνεται πιο κατανοητό το πραγματικό κόστος της τροφής σε όποιον επιχειρεί να καλλιεργήσει τοπικά τρόφιμα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ρεαλιστικές τιμές των λαχανικών και των φρούτων μπορεί αναπόφευκτα να αυξηθούν, ειδικά κάτω από την πλούσια ενέργεια του Ταύρου.

Μέχρι στιγμής στις δυτικές χώρες, η σχέση μας με τα τρόφιμα και τη γη υπήρξε προβληματική. Εν μέρει, η αποσύνδεσή μας από την υγιεινή τροφή έχει οδηγήσει σε διάφορες διατροφικές ασθένειες. Χωρίς τη γνώση και την έκθεση στο πώς φτιάχνεται το φαγητό μας, υποφέρει η υγεία μας.

Ο συνδυασμός των δελεαστικών διαφημίσεων τροφίμων και των μη ρεαλιστικών προσδοκιών του σώματος στα μέσα ενημέρωσης, δημιούργησε έναν φαύλο κύκλο. Ενώ η τροφή πρέπει να εμπλουτίζει τη ζωή μας, έχει γίνει εθισμός, εχθρός και πολυτέλεια και όχι αναγκαιότητα.

Συνεπώς, οι συζητήσεις σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές θα μπορούσαν να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και συζήτησης κατά τη διάρκεια αυτής της διαβίβασης.

Δικαιώματα των ζώων

Ο Ουρανός θα μπορούσε να φέρει νέες διατροφικές μανίες, επιστημονικές έρευνες για τη διατροφή και εστίαση στην αντιμετώπιση των πολιτισμών γύρω από το φαγητό.

Ο κόσμος του βέγκαν και του τρόπου ζωής χωρίς τη σκληρότητα έχουν απορριφθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα και έχει αποτελέσει αντικείμενο αμέτρητων διατροφικών συζητήσεων στο διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες για τη διατροφή έχουν ήδη αναθεωρηθεί και οι παλαιές πεποιθήσεις σχετικά με τις ζωικές πρωτεΐνες και την υγεία αμφισβητούνται. Ωστόσο, περισσότερα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι φυτικές τροφές δεν είναι μόνο επαρκείς, αλλά και προτιμητέες για τη βέλτιστη υγεία.

Ο ουρανός καταστρέφει την καταπίεση, ειδικά αν προέρχεται από κυβερνητικές αρχές, νομικά πρόσωπα και θεσμούς. Η σκληρότητα των ζώων είναι μια σοβαρή ανησυχία που θα κορυφωθεί κατά τα επόμενα 7-8 χρόνια. Θα μπορούσαμε να δούμε τις συνολικές αλλαγές στη βιομηχανία με βάση την αυξημένη ζήτηση από τη συλλογική απαίτηση για πιο ηθική προέλευση και προμήθεια των τροφίμων…

Θα είμαστε μια κοινωνία που θα χρειάζεται ίσως λιγότερα ζωικά προϊόντα σαν διατροφική αναγκαιότητα.Θα τεθούν σίγουρα τέτοια ερωτήματα. Η λύση για την περιβαλλοντική και ιατρική κρίση βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις μύτες μας.

Χρηματοοικονομικά συστήματα

Μια ακόμη εμφανή επιρροή σχετικά με τον Ουρανό στον Ταύρο, θα παρατηρηθεί στα χρηματοπιστωτικά συστήματα όπου θα δούμε πολλές καινοτομίες και αλλαγές.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι τεχνολογικές επιρροές του Ουρανού θα προωθήσουν πιθανόν την ψηφιοποίηση του νομίσματος.

Ταυτόχρονα, λόγω των γήινων επιρροών του Ταύρου, μπορεί να υπάρξει επιστροφή στη χρήση μετάλλων για να δοθεί αξία χρήματος. Η εκτίμηση της αξίας των προϊόντων θα είναι ο καταλύτης που θα μετατρέπει όλες τις παγκόσμιες δομές της κοινωνίας μας.

Όταν τα ίδια τα χρήματα αλλάζουν, κάθε πράγμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί θα υποστεί κι αυτό πιθανή αλλαγή στην αξία του.

Επίλογος

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που θ’αντιμετωπίζουμε μπροστά μας θα είναι συντριπτικές, αλλά ας ευχηθούμε ότι θα έχουμε την τεχνολογία και τη νοημοσύνη να τις προσαρμόσουμε ώστε να ευδοκιμήσουν.

Είναι τόσο σημαντικό να συνενωθούμε στις κοινότητες μας με τη λήψη ατομικών μέτρων. Ο ουρανός κυβερνά το άθροισμα όλων των ατόμων που κάνουν αλλαγές στη ζωή τους. Είναι η κινητήρια δύναμη και η επιθυμία να οικοδομηθούν αυτοκρατορίες καλής θέλησης και υψηλότερης συνείδησης, αυτή του Υδροχόου.

Όταν συγκροτούμαστε σε ομάδες, η ίδια η ομάδα γίνεται η δική της οντότητα και έχει δέκα φορές την επιρροή μίας απομονωμένης φωνής.

Θα είναι ευκαιρία να ενεργήσουμε με κοινωνική συνείδηση, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε κινήσεις ομαδικών βάσεων που φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Δείτε επίσης

Δέσποινα Μαλέλλη: «Μ’ αυτήν σε βλέπω», το τραγούδι που έγραψε η δημοσιογράφος όταν βίωσε ερωτική απογοήτευση

Η δημοσιογράφος Δέσποινα Μαλέλλη έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Μ’ αυτήν σε βλέπω» μετατρέποντας την …